Inschrijven

Via het onderstaande formulier kunt u zich inschrijven voor maximaal twee woningen in appartementencomplex Kloosterpark. Wanneer het inschrijfbedrag door Laverhof is ontvangen, ontvangt u een bevestiging van de inschrijving. De datum van ontvangst van het inschrijfbedrag wordt gehanteerd als datum van inschrijving.

De inschrijving geschiedt volgens de onderstaande procedure.

 1. Vul alle gegevens zo volledig mogelijk in;
 2. Bepaal in het overzicht welke woning(en) uw voorkeur heeft;
 3. U kunt zich voor maximaal 2 woningen inschrijven;
 4. Het inschrijfbedrag bedraagt € 50,- (inclusief BTW) voor het eerste jaar, daarna wordt er jaarlijks € 10,- in rekening gebracht voor verlenging van de inschrijving;
 5. Dit bedrag dient overgemaakt te worden op rekeningnummer NL07 RABO 014 71 00 720 op naam van Laverhof, onder vermelding van ‘inschrijving Kloosterpark’.
 6. Inschrijven kan vanaf 65+ jaar;
 7. Plaatsing op de wachtlijst geschiedt op basis van datum van ontvangst van inschrijfbedrag;
 8. U krijgt bericht of de inschrijving voltooid is;
 9. U kunt uw inschrijving beëindigen door per e-mail uw naam, adres en telefoonnummer op te geven en de vermelding dat u uw inschrijving wenst te beëindigen. De e-mail kunt u versturen naar: kloosterpark@laverhof.nl. Bij beëindiging van inschrijving restitueren wij het inschrijfgeld niet.
 10. Laverhof behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren.

  Indien tweede persoon

  Ik heb interesse in:
  (let op: de volgorde van keuze heeft geen invloed op de plaatsing op de wachtlijst)

  Huisnummer:

  En:

  Huisnummer: