Frequently Asked Questions (FAQ)

Hier vindt u een overzicht van veel gestelde vragen.

 

Heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op.

Ja, u woont zelfstandig. U huurt een appartement van Laverhof en betaalt hier huur en servicekosten voor. U bent zelfstandig huurder.

Dit wordt bepaald door uw eigen verbruik in de woning.

De servicekosten bestaan uit:

 • – De kosten energie en water voor eigen verbruik en een bijdrage aan kosten energie en water voor algemeen gebruik waarbij de opbrengsten van eventuele zonnepanelen afgetrokken worden van de kosten.
 • – Bijdrage aan de kosten huismeester en portier kosten
 • – Administratiekosten
 • – Bijdrage aan schoonmaak van de algemene ruimten en onderhoud van de gezamenlijke tuin

De schatting die gemaakt is staat vermeld op deze website. Afhankelijk van de daadwerkelijke levering zal deze definitief worden.

Er is een huismeester op een aantal werkdagen aanwezig. U kunt deze vragen voor kleine klussen etc. tegen acceptabele kosten.

U mag vloerbedekking/zeil/laminaat/parket leggen. U mag geen grind- en tegelvloeren leggen. Laminaat en parket moeten zwevend (los van de muur) gelegd worden, vloerbedekking mag niet geplakt worden.
Daarbij wordt u geacht rekening te houden met geluidsoverlast voor buren.

Ons uitgangspunt is dat u hier tot het einde van uw leven kunt blijven wonen, mits uw zelfstandigheid en de eigen regie in stand blijven. Er zijn diverse factoren die dit kunnen beïnvloeden, zoals de aanwezigheid van mantelzorg en/of partner en het verloop van een mogelijk ziektebeeld. Lichamelijke zorg vormt geen directe beperking voor het wonen bij Kloosterpark.

Uitgangspunt is om samen te blijven wonen, vaak met ondersteuning en advies van de zorgverlener. De mate van zelfstandigheid kan bepalend zijn in de keuzes die gemaakt moeten worden.

Wij hebben een samenwerking met een huisarts en apotheker. Daar kunt u contact mee opnemen om in overleg te kijken of u daar gebruik van kunt maken.

Alle appartementen zijn uitgerust met een eigen keuken.

Huurders kunnen ook deelnemen aan de maaltijden in de Refter. Daarnaast is er een kleine kaart in D’n Blauwe Engel en kunnen huurders een kant en klare maaltijd afnemen die zowel geschikt is voor de magnetron en regenereren.

Daarnaast is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de buitenhof (na reservering) om met een grotere groep samen te koken. In de buitenhof is een mobiel kookeiland aanwezig dat deze mogelijkheid biedt.

Muziekinstrumenten zijn toegestaan. Uiteraard vragen wij u om rekening te houden met uw buren i.v.m. eventuele geluidsoverlast. Daarnaast kunt u ook gebruik maken van de Buitenhof in Het Retraitehuis, als deze niet door anderen wordt gebruikt.

U mag een huisdier houden mits de buren geen overlast ondervinden.

Ja, het appartementenaanbod is actueel. Dagelijks wordt het woningaanbod geactualiseerd, zodat wij u altijd leuke appartementen kunnen voorstellen.

U kunt een afspraak maken met een van onze verhuurmakelaars.

Als u een woning wilt bezichtigen kunt u een afspraak maken met een van onze verhuurmakelaars.

In optie nemen’ betekent dat de procedure bijna is afgerond; enkel nog de betalingen dienen dan nog te worden afgerond en de huurovereenkomsten getekend. Op verzoek kunnen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen, als een appartement in optie is genomen. Het kan namelijk voorkomen dat het appartement toch weer beschikbaar komt.

U selecteert samen met een van onze medewerkers een woning uit het totale woningaanbod. Onze verhuurmakelaar gaat dan samen met u een bezichtigingsafspraak inplannen om de woning te bekijken.

Wij doen er alles aan om uw woonbehoefte zo snel mogelijk te vervullen. Dit alles onder professionele begeleiding door onze verhuurmakelaar. Wij proberen u om deze reden dan ook dagelijks te adviseren wanneer nieuwe ontwikkelingen zich voordoen.

Nadat u samen met onze verhuurmakelaar een appartement heeft gevonden, proberen we zo snel mogelijk een bezichtiging te regelen. Samen met u zullen wij beoordelen of de woning aan al uw eisen en wensen voldoet. Wanneer u geïnteresseerd bent in het betreffende appartement wordt u wederom professioneel begeleid bij het verzamelen en overdragen van alle benodigde informatie om het appartement te kunnen huren.

U kunt via het contactformulier een aanvraag doen om een appartement te bezichtigen. Onze verhuurmakelaar neemt dan z.s.m. contact met u op om een bezichtigingsafspraak te maken.

Bezichtigingen vinden altijd plaats onder begeleiding van de verhuurmakelaar. Zo heeft u altijd de mogelijkheid tot het stellen van vragen en kan ook direct de conditie van de woning worden geïnventariseerd. Onze verhuurmakelaar kan u ook wijzen op mogelijk aanwezige minpunten en nadelen van de woning.

Indien u tijdig een afspraak maakt, kijken we met u samen naar de mogelijkheden om op alternatieve tijdstippen woningen te bezichtigen.

De appartement-zoekende betaalt aan de verhuurder gewoonlijk een waarborgsom ter hoogte van twee maanden huur. Deze waarborgsom blijft bij de verhuurder in beheer totdat de huurder het appartement heeft opgeleverd na een huuropzegging. Om de waarborgsom voor u te beschermen dient ter zekerheid een inspectierapport te worden opgesteld. Deze stelt de verhuurmakelaar samen met u op tijdens de sleuteloplevering.

De appartementen worden verhuurd boven de sociale huurgrens en er is daarom geen huurtoeslag van toepassing.

Ja, men dient rekening te houden met bijkomende kosten naast de huurprijs, zoals kosten voor televisie, telefoon en internet, gemeentelijke belastingen en kosten voor de inboedelverzekering. Deze kosten zijn niet inbegrepen bij de vermelde huurprijzen op deze website. Tevens zult u rekening moeten houden een waarborgsom van 2 maanden.

Nadat u de borg en huur volledig betaald heeft vind de sleuteloplevering plaats. Tijdens de sleuteloplevering worden de sleutels persoonlijk overhandigd en wordt ook een uitgebreid inspectierapport opgemaakt door onze verhuurmakelaar. Praktische zaken met betrekking tot de woning worden tijdens de oplevering toegelicht.

De oplevering vindt plaats in het appartement dat betrokken wordt. Samen met u wordt de tijd en datum afgesproken wanneer deze oplevering plaats zal vinden. Tijdens de oplevering wordt samen met u een inspectierapport opgesteld, ter bescherming van uw reeds eerder betaalde waarborgsom.

Een inspectierapport wordt opgemaakt zowel aan het begin van de huurperiode als aan het einde daarvan. Dit rapport wordt opgesteld door één van onze medewerkers. Het rapport geeft alle betrokken partijen duidelijkheid en legt vast welke gebreken de woning heeft bij het begin en einde van de huurperiode. Iedere partij krijgt een kopie van het rapport toegezonden. Het originele rapport blijft in beheer van Laverhof.

U bent verplicht om tijdig de huur te betalen, en om de gehuurde woonruimte ook daadwerkelijk als woonruimte te gebruiken (niet als bedrijfsruimte). Verder mag u géén overlast veroorzaken voor omwonenden. Kleine herstellingen (zoals bijvoorbeeld leertjes van kranen vervangen, lampen vervangen/ophangen, sloten van deuren repareren maar ook het schoonhouden van het gehuurde) zijn voor de rekening van de huurder. De precieze afspraken over plichten van de huurder zijn vastgelegd in de huurovereenkomst.

In de huurovereenkomst staan afspraken tussen huurder en verhuurder over de totale prijs (‘kale’ huur en servicekosten) en andere afspraken (zoals het gebruik van voorzieningen als telefoon, wel of niet toelaten van huisdieren, enzovoort):

 • Wie de huurder is en wie de verhuurder;
 • De huurkosten (uitgesplitst in kale huur en servicekosten) en de hoogte van de borgsom;
 • Het adres en een omschrijving van het gehuurde (hoeveel kamers,  woonkamer, badkamer, tuin, en dergelijke) en waartoe het gehuurde bestemd is;
 • Datum van ingang van de huurovereenkomst;
 • Tijdstip en wijze waarop de huurder moet betalen;
 • De datum waarop jaarlijks de huur zal worden verhoogd;
 • De afspraken over de onderhoudsverplichting (zie dossier Onderhoud en woningverbetering) bron: VROM, van huurder en verhuurder op grond van de wet;
 • De eventuele huisregels;
 • Handtekening van de huurder en verhuurder.

De huurder moet zich houden aan de wettelijke opzegtermijn van 1 volle kalendermaand. Die is gelijk aan de betalingstermijn, met een minimum van één en een maximum van drie maanden. De huurder moet de huur schriftelijk opzeggen. Als de huur voor een vaste periode is aangegaan, kan de huurder de huur pas beëindigen als die periode is verstreken (tenzij de verhuurder instemt met een voortijdige beëindiging).

De kortst mogelijk huurtermijn is minimaal 6 maanden, uitzonderingen daar gelaten.

Voor onze huurovereenkomsten geldt dat, zonder opzegging door huurder of door verhuurder met akkoord van de huurder, de huurovereenkomst onder de afgesproken voorwaarden en huurprijs gewoon automatisch doorloopt.

Nee, dit mag enkel indien de Laverhof hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Zolang deze toestemming niet is gegeven mag de huurder de woning niet onderverhuren.

Iedereen die in Uden woont of een bedrijf heeft, is verplicht om gemeentebelastingen te betalen. Dat is nodig om allerlei voorzieningen in de stad in stand te houden. De tarieven zijn gebaseerd op de kosten van de algehele afvalverwerking van de gemeente Uden, dus ook bijvoorbeeld het plaatsen en ledigen van glasbakken, het straatvegen, de verbranding op de vuilstortplaats, etc. De kosten per jaar kunt u terugvinden op de website van de gemeente.

Indien u veranderingen wilt aanbrengen (schilderen e.d.) mag dat enkel met schriftelijke toestemming van de verhuurder. Om de borg niet in gevaar te brengen is het altijd verstandig dit soort zaken op papier te zetten, houdt u rekening mee dat  in de meeste gevallen de woning in originele staat opgeleverd moet worden. Dit is standaard in de huurovereenkomst opgenomen.

De zogenoemde huurliberalisatie van de duurdere woningen houdt in dat de verhuurder meer vrijheid heeft om de huurprijs en de huurverhoging te bepalen. Dit betekent dat het puntenstelsel en de maximale huurprijsgrenzen niet van toepassing zijn. Bovendien is de verhuurder niet gebonden aan het jaarlijkse maximale huurverhogingpercentage.  Geschillen over huurprijzen, huurverhogingen, huurverlagingen, ernstige (onderhouds-) gebreken en servicekosten kunnen niet voor toetsing aan de Huurcommissie worden voorgelegd, tenzij dit in de huurovereenkomst uitdrukkelijk is opgenomen. Geschillen over deze onderwerpen kunnen alleen rechtstreeks aan een rechter worden voorgelegd. Voor geschillen over servicekosten gelden normen voor de beoordeling van de redelijkheid van die kosten. Een geschil dat wel aan de Huurcommissie kan worden voorgelegd betreft de aanvangshuurprijs, de prijs op het moment dat de woning wordt betrokken. De huurder kan bij de Huurcommissie om een toetsing van de aanvangshuurprijs vragen.

Ja, het voetpad naar de entree wordt goed verlicht.

Ja, het parkeerterrein wordt voorzien van invalideparkeerplaatsen. Er wordt geprobeerd de invalideplaatsen dicht bij een toegangsdeur te realiseren. Dit plan is nog in ontwikkeling.

Het inrichtingsplan is nog in bewerking, maar er zullen een paar optionele plekken in worden opgenomen. De huurders krijgen gezamenlijk een budget van €1.000,- om hieraan te besteden en om een definitie locatie aan te wijzen.

Er is geen inspraak in tegelwerk in de badkamer en toiletruimte.

De plafondhoogte is ca. 2,6 m. Vensterbanken aan de noodzijde hebben een hoogte van ca. 88 cm. Aan de zuidzijde en de kopgevels van de verdiepingen 1 t/m 3 gaan de ramen praktisch tot aan de vloer (aftimmering ca. 15 cm hoog). Op de kopgevels op verdieping 4 is de hoogte van de vensterbank ca. 86 cm.

Deze zijn aangegeven in de plattegronden op de pagina: appartementen.

Het inrichtingsplan is nog in bewerking, er is een terras bij buitenhof waar u van een kop koffie kunt genieten. Na dat de bouw gerealiseerd is, wordt dit terras opgeknapt.

Er zijn privé parkeerplaatsen achter een poort te huur voor €50,- per maand.
Tevens zijn er openbare parkeerplaatsen aan de straatzijde.

De appartementen aan de zuidzijde worden voorzien van binnen zonwering die per appartement bedient kan worden.

In overleg met de huurders kan er een huurdersvereniging of bewonerscommissie worden opgericht.

Dit is aan de huurdersvereniging/bewonerscommissie en heeft directe invloed op de servicekosten.

In de Buitenhof kan koffie gedronken worden in in D’n Blauwe Engel. Indien er een activiteit is in de Buitenhof zal de koffieruimte worden verplaatst naar D’n Blauwe Engel.

Als u komt wonen bij Kloosterpark worden er verschillende aanvullende kosten in rekening gebracht. Deze zijn onderverdeeld in:

 • Servicekosten
  • Energie en water
  • Huismeester
  • Administratiekosten
  • Overige servicekosten
 • Aanvullende pakketten
  • Basispakket

Onder de servicekosten valt het onderdeel ‘Overige servicekosten’. Deze kosten hebben betrekking op het gebouw waarin uw huurappartement zich bevindt. Met name het onderhoud van de algemene ruimten en algemeen goed zoals: glazen wassen van de algemene ruimten, huisvuil opruimen in de algemene ruimte, alarmering/elektronische apparatuur wat vast zit in het gebouw, verzekeringen, kleine herstellingen, glasschade, schoonmaak gemeenschappelijke ruimten, tuinonderhoud, onderhoud installaties, ontstoppen van leidingen en rioleringen, schoorsteenvegen en reinigen ventilatiekanalen, lampen vervangen, ongediertebestrijding en onvoorziene kosten (alles in de openbare ruimten).

Onder aanvullende pakketten valt het basispakket. De kosten in het basispakket zijn de kosten die nodig zijn om het mogelijk te maken dat u kunt wonen waar u woont waarbij services voorhanden zijn. Dit staat los van het gebruik dat u ervan maakt. Het zijn dus organisatiekosten, waaronder personele kosten en kosten die nodig zijn om het werk mogelijk te maken en te zorgen dat bepaalde services er zijn. Mocht u daar gebruik van willen maken hoeft dit niet nog ontwikkeld te worden.